• Česky

Print Header Text AT

CZECH-CONT využívá moderní a inovativní technologie – odsávání svařovny instalované v černu 2017

Název projektu: Rekonstrukce odsávání svařovny CZECH-CONT s.r.o.

Popis projektu: Projekt rekonstrukce odsávání svařovny povede ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek a ke snížení fugitivních emisí TZL, které vznikají při obrábění a svařování kovových dílů. Instalací posuzovaného zařízení by mělo dojít ke snížení emisí z posuzované provozovny o přibližně 0,768 t/r TZL, resp. 0,640 t/r PM2,5, což bude mít příznivý vliv na imisní situaci v oblasti. Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 316/1, parcelní číslo haly montáže 2057, oboje KÚ: Ostrov nad Ohří [715883].

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Vaše výhody
  • Výrobní závod skupiny CONTAINEX
  • produkce dle přísných ekologických a kvalitativních standardů CONTAINEX Green Technology
  • Nejvyšší standardy v oblasti kvality, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
EN 1090-2+A1 Certificate EN ISO 3834-2 CE Logo
>

Print Footer Text AT